ក្រុមហ៊ុន​ វង្សកញ្ញាស្លឹកមាស ខូអិលធីឌី
slide13
slide13
slide12
slide12
slide11
slide11
slide10
slide10
slide9
slide9
slide8
slide8
slide7
slide7
slide6
slide6
slide5
slide5
slide4
slide4
slide3
slide3
slide2
slide2
slide1
slide1
Running Text
សូមទាក់ទងជាវផលិតផល VK​ស្លឹកមាសតាមរយៈ Tel: (+855) 92 55 85 85 / (+855) 55 85 85 / (+855)16 65 55 47 និងតាម​ Online​ សូម E-mail: មកកាន់៖ ។​ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ(មិនមានបោះដុំចែកចាយលក់រាយបន្តរឺតាំងលក់តាមផ្សារនោះឡើយ) ក្រុមហ៊ុនមានសេវាកម្មផ្តល់ជូនផលិតផលតាមការកុម្មង់ទិញដល់​លោកអ្នកមិនបាត់បង់ឡើយទោះជាលោកអ្នកនៅដល់ទីណាក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែសូមចំណាំ និងទាក់ទងកុម្មង់ទិញតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនមានតែបីខ្សែប៉ុណ្ណោះគឺ​ (+855) 92 55 85 85 / (+855) 55 85 85 / (+855)16 65 55 47 ចំណាំគ្មានលេខណាផ្សេងឡើយ។
ស្វែងរកតាមប្រភេទ
បណ្ណាល័យរូបភាព
ចំនួនអ្នកទស្សនា៖
ថ្ងៃនេះ​៖
360
ថ្ងៃម្សិលមិញ៖
798
សរុប៖
2591355
© Copyrights 2012    Vong Kanha Slek Meas . All Rights Reserved.
Designed & Hosted by  Serving Web Solution.
fqa site_map share
FAQ's Sitemap Shares